sobota, 24 lutego 2024

PRF0125

Emitent: PragmaGO S.A.
Seria: B2
ISIN: PLGFPRE00297
Rynek: GPW RR
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 20 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 6%
Oprocentowanie bieżące: 11.86%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: pragmago-seria-b2.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach III Programu Emisji o wartości do 150 mln zł.

Jeśli wskaźnik zadłużenia netto emitenta na poziomie jednostkowym lub skonsolidowanym wyniesie 3,75x lub więcej, marża bazowa (6 pkt proc.) zostanie podwyższona o 0,5 pkt proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty przydziału, czyli w lipcu 2023 r. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie:

 • 0,3 proc. wartości nominalnej obligacji podlegających wcześniejszemu wykupowi, jeśli dojdzie do niego przed rozpoczęciem V okresu odsetkowego,
 • 0,05 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji za każde pełne 30 dni pozostające od dnia wcześniejszego wykupu do daty wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,1 proc.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik dług netto/kapitały własne emitenta przekroczy 4,0x.

Obligacje PRF0125 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2023-01-27
 • 2023-04-27
 • 2023-07-27
 • 2023-10-27
 • 2024-01-27
 • 2024-04-27
 • 2024-07-27
 • 2024-10-27

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2023-04-19
 • 2023-07-19
 • 2023-10-19
 • 2024-01-19
 • 2024-04-19
 • 2024-07-19
 • 2024-10-18
 • 2025-01-17

Dni wypłaty odsetek

 • 2023-04-27
 • 2023-07-27
 • 2023-10-27
 • 2024-01-27
 • 2024-04-27
 • 2024-07-27
 • 2024-10-27
 • 2025-01-27

Dzień wykupu

 • 2025-01-27