wtorek, 09 marca 2021

PragmaGO S.A.

OBLIGACJE WYKUPIONE PRZED TERMINEM

Stawka marży 4.5%. Odsetki wypłacane co pół roku.

Zabezpieczenie w postaci zastawu rejestrowego na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą należącą do Emitenta. Poręczenie Pragma Inkaso S.A..

Najwyższa suma zabezpieczenia oznaczona w umowie zastawu rejestrowego wynosi 40.000.000zł. Poręczenie udzielone przez Pragma Inkaso S.A. zostało udzielone do kwoty 30.000.000zł

Emitent: PragmaGO S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: PRF0413
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 25 000 000
Wartość nominalna: 1 000
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 4.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2012-04-19
  • 2012-10-19

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2012-04-11
  • 2012-10-11
  • 2013-04-11

Dni wypłaty odsetek

  • 2012-04-19
  • 2012-10-19
  • 2013-04-19

Dzień wykupu

  • 2013-04-19

Emisje