środa, 29 maja 2024

PRF0525

Emitent: PragmaGO S.A.
Seria: A1
ISIN: PLGFPRE00222
Rynek: GPW RR
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 16 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 3.9%
Oprocentowanie bieżące: 9.76%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: pragmago-seria-a1.pdf

Ważne informacje

Zabezpieczeniem obligacji jest zastaw na zbiorze wierzytelności oraz na rachunku bankowym Pragmy. Ponadto, spółka złożyła oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc oraz wystawiła trzy weksle własne in blanco. Zabezpieczenia zostaną ustanowione do 130 proc. nominału obligacji serii A1, lecz później (po umorzeniu starszych papierów spółki) pokrycie zabezpieczeniem będzie mogło zostać obniżone do 120 proc.

Jeśli relacja długu netto do kapitałów własnych sięgnie 3,75x marża odsetkowa zostanie podwyższona o 0,5 pkt proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 0,05 proc. wartości nominalnej obligacji za każde pełne 30 dni pozostające od dnia wcześniejszego wykupu do daty wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,3 proc. wartości nominalnej obligacji jeżeli wcześniejszy wykup nastąpi przed rozpoczęciem IX okresu odsetkowego,
 • lub 0,05 proc. wartości nominalnej obligacji za każde pełne 30 dni pozostające od dnia wcześniejszego wykupu do daty wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,1 proc. wartości nominalnej obligacji jeżeli wcześniejszy wykup nastąpi w IX lub późniejszym okresie odsetkowym.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik dług netto do kapitałów własnych przekroczy 4,0x.

Obligacje PRF0525 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2021-05-12
 • 2021-08-12
 • 2021-11-12
 • 2022-02-12
 • 2022-05-12
 • 2022-08-12
 • 2022-11-12
 • 2023-02-12
 • 2023-05-12
 • 2023-08-12
 • 2023-11-12
 • 2024-02-12
 • 2024-05-12
 • 2024-08-12
 • 2024-11-12
 • 2025-02-12

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2021-08-04
 • 2021-11-03
 • 2022-02-04
 • 2022-05-04
 • 2022-08-04
 • 2022-11-03
 • 2023-02-03
 • 2023-05-04
 • 2023-08-04
 • 2023-11-03
 • 2024-02-02
 • 2024-05-02
 • 2024-08-02
 • 2024-10-31
 • 2025-02-04
 • 2025-05-02

Dni wypłaty odsetek

 • 2021-08-12
 • 2021-11-12
 • 2022-02-12
 • 2022-05-12
 • 2022-08-12
 • 2022-11-12
 • 2023-02-12
 • 2023-05-12
 • 2023-08-12
 • 2023-11-12
 • 2024-02-12
 • 2024-05-12
 • 2024-08-12
 • 2024-11-12
 • 2025-02-12
 • 2025-05-12

Dzień wykupu

 • 2025-05-12