wtorek, 23 lipca 2024

PRF0919

Emitent: PragmaGO S.A.
Seria: H
ISIN: PLGFPRE00123
Rynek: GPW ASO
Status: Wykupione przed terminem
Wartość emisji w obrocie: 20 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 4%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny:

Ważne informacje

Zabezpieczeniem obligacji jest zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, do maksymalnej kwoty 26 mln zł oraz poręczenie udzielone przez Pragma Inkaso do kwoty 26 mln zł.

Jeśli wartość zadłużenia netto do kapitałów własnych emitenta lub grupy kapitałowej Pragma Inkaso SA przekroczy 3,0x marża zostanie podwyższona do 4,5 pkt. proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej nić po upływie 12 miesięcy od dnia przydziału. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,05 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji za każde pełne 30 dni pozostające do dnia wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,6 proc.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia emitenta lub grupy kapitałowej Pragma Inkaso przekroczy 3,5x.

Obligacje PRF0919 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-09-21
 • 2016-12-21
 • 2017-03-21
 • 2017-06-21
 • 2017-09-21
 • 2017-12-21
 • 2018-03-21
 • 2018-06-21
 • 2018-09-21
 • 2018-12-21
 • 2019-03-21
 • 2019-06-21

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-12-13
 • 2017-03-13
 • 2017-06-12
 • 2017-09-13
 • 2017-12-13
 • 2018-03-13
 • 2018-06-13
 • 2018-09-13
 • 2018-12-13
 • 2019-03-13
 • 2019-06-12
 • 2019-09-13

Dni wypłaty odsetek

 • 2016-12-21
 • 2017-03-21
 • 2017-06-21
 • 2017-09-21
 • 2017-12-21
 • 2018-03-21
 • 2018-06-21
 • 2018-09-21
 • 2018-12-21
 • 2019-03-21
 • 2019-06-21
 • 2019-09-21

Dzień wykupu

 • 2019-09-21