środa, 25 maja 2022

PRF1124

Emitent: PragmaGO S.A.
Seria: R
ISIN: PLGFPRE00180
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 12 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: stałe 5.75%
Oprocentowanie bieżące: 5.75%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: pragmago-nota-seria-r.pdf

Ważne informacje

Zabezpieczeniem obligacji jest zastaw na wierzytelnościach, zastaw rejestrowy na wierzytelnościach z rachunku bankowego, trzy weksle in blanco oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Jeśli wskaźnik zadłużenia netto emitenta na poziomie jednostkowym lub skonsolidowanym wyniesie 3,75x lub więcej, marża zostanie podwyższona o 0,5 pkt proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty przydziału, czyli w listopadzie 2021 r. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie 0,05 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji za każde pełne 30 dni pozostające od dnia wcześniejszego wykupu do daty wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,6 proc.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik dług netto/kapitały własne emitenta przekroczy 4,0x.

Obligacje PRF1124 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2020-11-10
 • 2021-02-10
 • 2021-05-10
 • 2021-08-10
 • 2021-11-10
 • 2022-02-10
 • 2022-05-10
 • 2022-08-10
 • 2022-11-10
 • 2023-02-10
 • 2023-05-10
 • 2023-08-10
 • 2023-11-10
 • 2024-02-10
 • 2024-05-10
 • 2024-08-10

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2021-02-02
 • 2021-04-29
 • 2021-08-02
 • 2021-11-02
 • 2022-02-02
 • 2022-04-29
 • 2022-08-02
 • 2022-11-02
 • 2023-02-02
 • 2023-04-28
 • 2023-08-02
 • 2023-11-02
 • 2024-02-02
 • 2024-04-30
 • 2024-08-02
 • 2024-10-31

Dni wypłaty odsetek

 • 2021-02-10
 • 2021-05-10
 • 2021-08-10
 • 2021-11-10
 • 2022-02-10
 • 2022-05-10
 • 2022-08-10
 • 2022-11-10
 • 2023-02-10
 • 2023-05-10
 • 2023-08-10
 • 2023-11-10
 • 2024-02-10
 • 2024-05-10
 • 2024-08-10
 • 2024-11-10

Dzień wykupu

 • 2024-11-10