poniedziałek, 15 kwietnia 2024

PRF1214

Emitent: PragmaGO S.A.
Seria: B
ISIN: PLGFPRE00065
Rynek: GPW ASO
Status: Wykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 15 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 4.5%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny:

Ważne informacje

Obligacje z opcją wcześniejszego wykupu (nie wcześniej niż 12 miesięcy od daty emisji). W takim przypadku emitent zapłaci obligatariuszom 0,1 pkt proc. nominału premii za każde 30 dni pozostające do terminowego wykupu obligacji. Obligacje są zabezpieczone zbiorze wierzytelności o łącznej wartości oszacowanej przez niezależnego audytowa na 65 mln zł. Ten sam zbiór jest też zabezpieczeniem obligacji serii A.

Obligacje PRF1214 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2012-06-12
 • 2012-12-12
 • 2013-06-12
 • 2013-12-12
 • 2014-06-12

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2012-06-04
 • 2012-12-04
 • 2013-06-04
 • 2013-12-04
 • 2014-06-04
 • 2014-12-04

Dni wypłaty odsetek

 • 2012-06-12
 • 2012-12-12
 • 2013-06-12
 • 2013-12-12
 • 2014-06-12
 • 2014-12-12

Dzień wykupu

 • 2014-12-12