niedziela, 07 marca 2021

PragmaGO S.A.

OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE. Seria B.

Obligacje z opcją wcześniejszego wykupu (nie wcześniej niż 12 miesięcy od daty emisji). W takim przypadku emitent zapłaci obligatariuszom 0,1 pkt proc. nominału premii za każde 30 dni pozostające do terminowego wykupu obligacji. Obligacje są zabezpieczone zbiorze wierzytelności o łącznej wartości oszacowanej przez niezależnego audytowa na 65 mln zł. Ten sam zbiór jest też zabezpieczeniem obligacji serii A.

Emitent: PragmaGO S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: PRF1214
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 15 000 000
Wartość nominalna: 1 000
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 4.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2012-06-12
 • 2012-12-12
 • 2013-06-12
 • 2013-12-12
 • 2014-06-12

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2012-06-04
 • 2012-12-04
 • 2013-06-04
 • 2013-12-04
 • 2014-06-04
 • 2014-12-04

Dni wypłaty odsetek

 • 2012-06-12
 • 2012-12-12
 • 2013-06-12
 • 2013-12-12
 • 2014-06-12
 • 2014-12-12

Dzień wykupu

 • 2014-12-12

Emisje