sobota, 21 kwietnia 2018

Pragma Faktoring S.A.

Seria: J
ISIN: PLGFPRE00131
Rynek: GPW ASO


Zabezpieczeniem obligacji jest zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności, którego wartość godziwa przez biegłego rewidenta został określona na 89,03 mln zł (na 21 października 2016 r.).

Jeśli wskaźnik zadłużenia netto na poziomie jednostkowym lub skonsolidowanym (chodzi o grupę Pragma Inkaso) wyniesie 3,0x lub więcej, marża zostanie podwyższona o 0,5 pkt proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty przydziału, czyli w grudniu 2017 r. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie 0,05 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji za każde pełne 30 dni pozostające od dnia wcześniejszego wykupu do daty wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,6 proc.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia przekroczy 3,5x,
 • emitent udzieli gwarancji lub poręczenia jakchkolwiek zobowiązań Pragma Inkaso SA lub podiomtów z jej grupy kapitałowej (z wyłączeniem podmiotów od seiebie zależnych.

Emitent: Pragma Faktoring S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: PRF1220
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 12 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 4.25%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.97%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-12-02
 • 2017-03-02
 • 2017-06-02
 • 2017-09-02
 • 2017-12-02
 • 2018-03-02
 • 2018-06-02
 • 2018-09-02
 • 2018-12-02
 • 2019-03-02
 • 2019-06-02
 • 2019-09-02
 • 2019-12-02
 • 2020-03-02
 • 2020-06-02
 • 2020-09-02

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2017-02-22
 • 2017-05-25
 • 2017-08-25
 • 2017-11-24
 • 2018-02-22
 • 2018-05-24
 • 2018-08-24
 • 2018-11-23
 • 2019-02-22
 • 2019-05-24
 • 2019-08-23
 • 2019-11-22
 • 2020-02-21
 • 2020-05-25
 • 2020-08-25
 • 2020-11-24

Dni wypłaty odsetek

 • 2017-03-02
 • 2017-06-02
 • 2017-09-02
 • 2017-12-02
 • 2018-03-02
 • 2018-06-02
 • 2018-09-02
 • 2018-12-02
 • 2019-03-02
 • 2019-06-02
 • 2019-09-02
 • 2019-12-02
 • 2020-03-02
 • 2020-06-02
 • 2020-09-02
 • 2020-12-02

Dzień wykupu

 • 2020-12-02

Emisje