sobota, 21 kwietnia 2018

Pragma Inkaso S.A.

Seria: F
ISIN: PLPRGNK00074
Rynek: GPW ASO


Zabezpieczeniem obligacji jest zastaw rejestrowy na należących do emitenta 61 tys. imiennych, niepublicznych certyfikatach inwestycyjnych serii D funduszu Pragma 1 FIZ NFS.

Bazowa wysokość kuponu wzrosnąć może o 0,5 pkt proc., jeśli zadłużenie finansowe netto grupy przekroczy trzykrotność kapitałów własnych grupy.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia ich przydziału. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,05 proc. za każde pełne 30 dni pozostające do dnia wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,6 proc.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia finansowego przekroczy 3,5x.

Emitent: Pragma Inkaso S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: PRI0320
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 5 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 4.15%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.85%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2017-03-24
 • 2017-06-24
 • 2017-09-24
 • 2017-12-24
 • 2018-03-24
 • 2018-06-24
 • 2018-09-24
 • 2018-12-24
 • 2019-03-24
 • 2019-06-24
 • 2019-09-24
 • 2019-12-24

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2017-06-16
 • 2017-09-15
 • 2017-12-15
 • 2018-03-16
 • 2018-06-15
 • 2018-09-14
 • 2018-12-14
 • 2019-03-15
 • 2019-06-13
 • 2019-09-16
 • 2019-12-16
 • 2020-03-16

Dni wypłaty odsetek

 • 2017-06-24
 • 2017-09-24
 • 2017-12-24
 • 2018-03-24
 • 2018-06-24
 • 2018-09-24
 • 2018-12-24
 • 2019-03-24
 • 2019-06-24
 • 2019-09-24
 • 2019-12-24
 • 2020-03-24

Dzień wykupu

 • 2020-03-24

Emisje