czwartek, 21 czerwca 2018

Pragma Inkaso S.A.

Seria: E
ISIN: PLPRGNK00066
Rynek: GPW ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.


W przypadku gdy wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,2 marża zostanie podniesiona o 0,5 pkt proc.

Zabezpieczeniem obligacji jest zastaw na należących do emitenta certyfikatach inwestycyjnych funduszu sekurytyzacyjnego Pragma 1 NS FIZ. Warunki emisji zakładają, że wartość zabezpieczenia nie może być niższa niż 7,15 mln zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości wyemitowanych obligacji. Z opcji tej może skorzystać nie wcześniej niż po upływie sześciu miesiecy od dnia przydziału obligacji. W takim przypadku obligatariusze otrzymają dodatkową premię w wysokości 0,1 proc. wartości nominalnej obligacji za każde pełne 30 dni pozostające do dnia wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,6 proc.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,5x.

Emitent: Pragma Inkaso S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: PRI0518
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 5 500 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 4%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-05-22
 • 2015-08-22
 • 2015-11-22
 • 2016-02-22
 • 2016-05-22
 • 2016-08-22
 • 2016-11-22
 • 2017-02-22
 • 2017-05-22
 • 2017-08-22
 • 2017-11-22
 • 2018-02-22

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-08-14
 • 2015-11-13
 • 2016-02-12
 • 2016-05-13
 • 2016-08-11
 • 2016-11-14
 • 2017-02-14
 • 2017-05-12
 • 2017-08-11
 • 2017-11-14
 • 2018-02-14
 • 2018-05-14

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-08-22
 • 2015-11-22
 • 2016-02-22
 • 2016-05-22
 • 2016-08-22
 • 2016-11-22
 • 2017-02-22
 • 2017-05-22
 • 2017-08-22
 • 2017-11-22
 • 2018-02-22
 • 2018-05-22

Dzień wykupu

 • 2018-05-22

Emisje