niedziela, 30 kwietnia 2017

Pragma Inkaso S.A.

Seria E.

W przypadku gdy wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,2 marża zostanie podniesiona o 0,5 pkt proc.

Zabezpieczeniem obligacji jest zastaw na należących do emitenta certyfikatach inwestycyjnych funduszu sekurytyzacyjnego Pragma 1 NS FIZ. Warunki emisji zakładają, że wartość zabezpieczenia nie może być niższa niż 7,15 mln zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości wyemitowanych obligacji. Z opcji tej może skorzystać nie wcześniej niż po upływie sześciu miesiecy od dnia przydziału obligacji. W takim przypadku obligatariusze otrzymają dodatkową premię w wysokości 0,1 proc. wartości nominalnej obligacji za każde pełne 30 dni pozostające do dnia wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,6 proc.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,5.

Emitent: Pragma Inkaso S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: PRI0518
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 5 500 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 4%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.73%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-05-22
 • 2015-08-22
 • 2015-11-22
 • 2016-02-22
 • 2016-05-22
 • 2016-08-22
 • 2016-11-22
 • 2017-02-22
 • 2017-05-22
 • 2017-08-22
 • 2017-11-22
 • 2018-02-22

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-08-14
 • 2015-11-13
 • 2016-02-12
 • 2016-05-13
 • 2016-08-11
 • 2016-11-14
 • 2017-02-14
 • 2017-05-12
 • 2017-08-11
 • 2017-11-14
 • 2018-02-14
 • 2018-05-14

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-08-22
 • 2015-11-22
 • 2016-02-22
 • 2016-05-22
 • 2016-08-22
 • 2016-11-22
 • 2017-02-22
 • 2017-05-22
 • 2017-08-22
 • 2017-11-22
 • 2018-02-22
 • 2018-05-22

Dzień wykupu

 • 2018-05-22

Emisje