czwartek, 26 kwietnia 2018

Pragma Inkaso S.A.

Seria: D
ISIN: PLPRGNK00058
Rynek: GPW ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE PRZED TERMINEM.


Zabezpieczeniem obligacji jest zastaw rejestrowy na 34 imiennych, niepublicznych certyfikatach funduszu Pragma 1 FIZ Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego. Najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 13 mln zł.

Oprocentowanie ustalono na WIBOR3M plus 4,5 pkt proc., ale z możliwością podniesienia marży do 5 pkt proc. Dojdzie do tego, jeśli wskaźnik zadłużenia (skonsolidowane zadłużenie finansowe netto do kapitałów własnych) przekroczy 2,2x lub wartość zabezpieczenia (zastaw na certyfikatach inwestycyjnych) spadnie poniżej 13 mln zł, a emitent nie ustanowi dodatkowego zabezpieczenia.

Emitent ma prawo wczesniejszego wykupu wszystkich obligacji, jednak nie wcześniej niż 12 miesięcy po dniu ich przydziału. W takim przypadku zapłaci premię w wysokości 0,1 proc. wartości nominalnej za każde pełne 30 dni pozostające od dnia wcześniejszego wykupu do pierwotnie planowanego dnia wykupu, ale łacznie nie więcej niż 0,6 proc.


Obligatariusz mają prawo żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,5x,
 • minimalna wartość zabezpieczenia po dodaniu nowego zastawu spadnie poniżej 13 mln zł.

Emitent: Pragma Inkaso S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: PRI1117
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 10 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 4.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-02-14
 • 2015-05-14
 • 2015-08-14
 • 2015-11-14
 • 2016-02-14
 • 2016-05-14
 • 2016-08-14
 • 2016-11-14
 • 2017-02-14
 • 2017-05-14
 • 2017-08-14

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-02-06
 • 2015-05-06
 • 2015-08-06
 • 2015-11-05
 • 2016-02-05
 • 2016-05-06
 • 2016-08-05
 • 2016-11-03
 • 2017-02-06
 • 2017-05-05
 • 2017-08-04
 • 2017-11-06

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-02-14
 • 2015-05-14
 • 2015-08-14
 • 2015-11-14
 • 2016-02-14
 • 2016-05-14
 • 2016-08-14
 • 2016-11-14
 • 2017-02-14
 • 2017-05-14
 • 2017-08-14
 • 2017-11-14

Dzień wykupu

 • 2017-11-14

Emisje