czwartek, 29 lutego 2024

PZU0727

Emitent: PZU S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

S&P
A-
stabilna
Seria: A
ISIN: PLPZU0000037
Rynek: GPW ASO, BS ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 2 250 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 1.8%
Oprocentowanie bieżące: 7.65%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: pzu-seria-a.pdf

Ważne informacje

Obligacje podporządkowane.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji 29 lipca 2022 r.


Obligacje PZU0727 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2017-06-30
 • 2018-01-29
 • 2018-07-29
 • 2019-01-29
 • 2019-07-29
 • 2020-01-29
 • 2020-07-29
 • 2021-01-29
 • 2021-07-29
 • 2022-01-29
 • 2022-07-29
 • 2023-01-29
 • 2023-07-29
 • 2024-01-29
 • 2024-07-29
 • 2025-01-29
 • 2025-07-29
 • 2026-01-29
 • 2026-07-29
 • 2027-01-29

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2018-01-19
 • 2018-07-20
 • 2019-01-21
 • 2019-07-19
 • 2020-01-21
 • 2020-07-21
 • 2021-01-21
 • 2021-07-21
 • 2022-01-21
 • 2022-07-21
 • 2023-01-20
 • 2023-07-21
 • 2024-01-19
 • 2024-07-19
 • 2025-01-21
 • 2025-07-21
 • 2026-01-21
 • 2026-07-21
 • 2027-01-21
 • 2027-07-21

Dni wypłaty odsetek

 • 2018-01-29
 • 2018-07-29
 • 2019-01-29
 • 2019-07-29
 • 2020-01-29
 • 2020-07-29
 • 2021-01-29
 • 2021-07-29
 • 2022-01-29
 • 2022-07-29
 • 2023-01-29
 • 2023-07-29
 • 2024-01-29
 • 2024-07-29
 • 2025-01-29
 • 2025-07-29
 • 2026-01-29
 • 2026-07-29
 • 2027-01-29
 • 2027-07-29

Dzień wykupu

 • 2027-07-29