poniedziałek, 23 września 2019

Robyg S.A.

Seria: K1
ISIN: PLROBYG00156
Rynek: GPW ASO, BS ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.


Na skutek częściowego wcześniejszego wykupu obligacji przez emitenta w kwietniu 2017 r. wartość obligacji w obrocie zmniejszyła się z 45 mln zł do 38,8661 mln zł.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • emitent lub podmiot grupy dokona zbycia lub rozporządzenia swojego majątku o wartości co najmniej 10 proc. skonsolidowanych kapitałów własnych grupy emitenta,
 • jakiekolwiek zadłużenie finansowe emitenta lub podmiotu z grupy, w łącznej kwocie przekraczającej 30 mln zł, nie zostało spłacone w terminie,
 • wskaźnik zadłużenia grupy, rozumiany jako stosunek łącznej wartości długu netto do kapitałów własnych, przekroczy poziom 1,3x,
 • emitent dokona w którymkolwiek z lat kalendarzowych 2013, 2014, 2015 lub 2016 spłaty przekraczającej, łącznie w każdym z tych lat 35 mln zł z tytułu umów pożyczek, zawartych między emitentem lub podmiotami z grupa a znacznymi akcjonariuszami lub podmiotami powiązanymi.

Emitent: Robyg S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: ROB0218
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 38 866 100 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 4%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2014-08-26
 • 2015-02-26
 • 2015-08-26
 • 2016-02-26
 • 2016-08-26
 • 2017-02-26
 • 2017-08-26

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2014-08-18
 • 2015-02-18
 • 2015-08-18
 • 2016-02-18
 • 2016-08-18
 • 2017-02-17
 • 2017-08-18
 • 2018-02-16

Dni wypłaty odsetek

 • 2014-08-26
 • 2015-02-26
 • 2015-08-26
 • 2016-02-26
 • 2016-08-26
 • 2017-02-26
 • 2017-08-26
 • 2018-02-26

Dzień wykupu

 • 2018-02-26

Emisje