poniedziałek, 27 marca 2017

Robyg S.A.

Seria K1.

Każdy obligatariusz może zażądać wykupu posiadanych obligacji gdy (wybrane):

 • emitent lub podmiot grupy dokona zbycia lub rozporządzenia swojego majątku o wartości co najmniej 10 proc. skonsolidowanych kapitałów własnych grupy emitenta,
 • jakiekolwiek zadłużenie finansowe emitenta lub podmiotu z grupy, w łącznej kwocie przekraczającej 30 mln zł, nie zostało spłacone w teminie,
 • wskaźnik zadłużenia grupy, rozumiany jako stosunek łącznej wartości długu netto do kapitałów własnych, przekroczy poziom 1.3,
 • emitent dokona w którymkolwiek z lat kalendarzowych 2013, 2014, 2015 lub 2016 spłaty przekraczającej, łącznie w każdym z tych lat 35 mln zł z tytułu umów pożyczek, zawartych między emitentem lub podmiotami z grupa a znacznymi akcjonariuszami lub podmiotami powiązanymi.
Emitent: Robyg S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: ROB0218
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 45 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 4%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.81%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2014-08-26
 • 2015-02-26
 • 2015-08-26
 • 2016-02-26
 • 2016-08-26
 • 2017-02-26
 • 2017-08-26

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2014-08-18
 • 2015-02-18
 • 2015-08-18
 • 2016-02-18
 • 2016-08-18
 • 2017-02-17
 • 2017-08-18
 • 2018-02-16

Dni wypłaty odsetek

 • 2014-08-26
 • 2015-02-26
 • 2015-08-26
 • 2016-02-26
 • 2016-08-26
 • 2017-02-26
 • 2017-08-26
 • 2018-02-26

Dzień wykupu

 • 2018-02-26

Emisje