poniedziałek, 26 lipca 2021

Robyg S.A.

Seria: M
ISIN: PLROBYG00180
Rynek: GPW ASO, BS ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE PRZED TERMINEM.


Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji na koniec IV, V, VI i VII okresu odsetkowe. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości odpowiednio: 0,6 proc., 0,45 proc., 0,3 proc. i 0,15 proc.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia netto obliczany na bazie skonsolidowanej będzie ujemny lub przekroczy 1,1x.

Emitent: Robyg S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: ROB0219
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 20 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 2.8%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-02-06
 • 2015-08-06
 • 2016-02-06
 • 2016-08-06
 • 2017-02-06
 • 2017-08-06
 • 2018-02-06
 • 2018-08-06

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-07-29
 • 2016-01-29
 • 2016-07-29
 • 2017-01-27
 • 2017-07-28
 • 2018-01-29
 • 2018-07-27
 • 2019-01-29

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-08-06
 • 2016-02-06
 • 2016-08-06
 • 2017-02-06
 • 2017-08-06
 • 2018-02-06
 • 2018-08-06
 • 2019-02-06

Dzień wykupu

 • 2019-02-06

Emisje