poniedziałek, 25 czerwca 2018

Robyg S.A.

Seria: R
ISIN: PLROBYG00222
Rynek: GPW ASO, BS ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE PRZED TERMINEM.


Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż na koniec IV okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która może wynieść od 0,6 proc. do 0,15 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia netto będzie ujemny lub większy niż 1,1x.

Emitent: Robyg S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: ROB0520
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 7 040 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 2.78%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-05-25
 • 2016-11-25
 • 2017-05-25
 • 2017-11-25
 • 2018-05-25
 • 2018-11-25
 • 2019-05-25
 • 2019-11-25

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-11-17
 • 2017-05-17
 • 2017-11-17
 • 2018-05-17
 • 2018-11-16
 • 2019-05-17
 • 2019-11-15
 • 2020-05-15

Dni wypłaty odsetek

 • 2016-11-25
 • 2017-05-25
 • 2017-11-25
 • 2018-05-25
 • 2018-11-25
 • 2019-05-25
 • 2019-11-25
 • 2020-05-25

Dzień wykupu

 • 2020-05-25

Emisje