poniedziałek, 24 kwietnia 2017

Robyg S.A.

Seria R.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż na koniec IV okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która może wynieść od 0,6 proc. do 0,15 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli wskaźnik zadłużenia netto będzie ujemny lub większy niż 1,1.

Emitent: Robyg S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: ROB0520
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 20 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 2.78%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 4.59%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-05-25
 • 2016-11-25
 • 2017-05-25
 • 2017-11-25
 • 2018-05-25
 • 2018-11-25
 • 2019-05-25
 • 2019-11-25

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-11-17
 • 2017-05-17
 • 2017-11-17
 • 2018-05-17
 • 2018-11-16
 • 2019-05-17
 • 2019-11-15
 • 2020-05-15

Dni wypłaty odsetek

 • 2016-11-25
 • 2017-05-25
 • 2017-11-25
 • 2018-05-25
 • 2018-11-25
 • 2019-05-25
 • 2019-11-25
 • 2020-05-25

Dzień wykupu

 • 2020-05-25

Emisje