wtorek, 24 kwietnia 2018

Robyg S.A.

Seria: N
ISIN: PLROBYG00206
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, stanowiąca odpowiedni procent wartości nominalnej wykupywanych obligacji (patrz niżej). Do wcześniejszego wykupu może dojść w dniach płatności odsetek przypadających:

 • 29 czerwca 2017 r. (0,60 proc. premii),
 • 29 grudnia 2017 r. (0,45 proc. premii),
 • 29 czerwca 2018 r. (0,30 proc. premii),
 • 29 grudnia 2018 r. (0,15 proc. premii).

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik ogólnego zadłużenia przekroczy wartość 1,1x.

Emitent: Robyg S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: ROB0619
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 42 700 000 PLN
Wartość nominalna: 100 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 2.8%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 4.61%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-06-29
 • 2015-12-29
 • 2016-06-29
 • 2016-12-29
 • 2017-06-29
 • 2017-12-29
 • 2018-06-29
 • 2018-12-29

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-12-18
 • 2016-06-21
 • 2016-12-20
 • 2017-06-21
 • 2017-12-19
 • 2018-06-21
 • 2018-12-19
 • 2019-06-19

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-12-29
 • 2016-06-29
 • 2016-12-29
 • 2017-06-29
 • 2017-12-29
 • 2018-06-29
 • 2018-12-29
 • 2019-06-28

Dzień wykupu

 • 2019-06-28

Emisje