poniedziałek, 24 kwietnia 2017

Robyg S.A.

Seria S.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wczesniej niż na koniec IV okresu odsetkowego, tj. w lipcu 2018 roku. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która w zalezności od okresu odsetkowego, na koniec którego dojdzie do wczesniejszego wykupu, może wynieść od 0,6 do 0,15 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli wskaźnik zadłużenia przekroczy 1,1.

Emitent: Robyg S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: ROB0721
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 100 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 2.9%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 4.71%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-07-25
 • 2017-01-23
 • 2017-07-23
 • 2018-01-23
 • 2018-07-23
 • 2019-01-23
 • 2019-07-23
 • 2020-01-23
 • 2020-07-23
 • 2021-01-23

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2017-01-13
 • 2017-07-14
 • 2018-01-15
 • 2018-07-13
 • 2019-01-15
 • 2019-07-15
 • 2020-01-15
 • 2020-07-15
 • 2021-01-15
 • 2021-07-15

Dni wypłaty odsetek

 • 2017-01-23
 • 2017-07-23
 • 2018-01-23
 • 2018-07-23
 • 2019-01-23
 • 2019-07-23
 • 2020-01-23
 • 2020-07-23
 • 2021-01-23
 • 2021-07-23

Dzień wykupu

 • 2021-07-23

Emisje