piątek, 28 lutego 2020

Robyg S.A.

Seria: S
ISIN: PLROBYG00230
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wczesniej niż na koniec IV okresu odsetkowego, tj. w lipcu 2018 roku. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która w zalezności od okresu odsetkowego, na koniec którego dojdzie do wczesniejszego wykupu, może wynieść od 0,6 do 0,15 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia przekroczy 1,1x.

Emitent: Robyg S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: ROB0721
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 45 300 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 2.9%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 4.69%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-07-25
 • 2017-01-23
 • 2017-07-23
 • 2018-01-23
 • 2018-07-23
 • 2019-01-23
 • 2019-07-23
 • 2020-01-23
 • 2020-07-23
 • 2021-01-23

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2017-01-13
 • 2017-07-14
 • 2018-01-15
 • 2018-07-13
 • 2019-01-15
 • 2019-07-15
 • 2020-01-15
 • 2020-07-15
 • 2021-01-15
 • 2021-07-15

Dni wypłaty odsetek

 • 2017-01-23
 • 2017-07-23
 • 2018-01-23
 • 2018-07-23
 • 2019-01-23
 • 2019-07-23
 • 2020-01-23
 • 2020-07-23
 • 2021-01-23
 • 2021-07-23

Dzień wykupu

 • 2021-07-23

Emisje