wtorek, 19 czerwca 2018

Robyg S.A.

Seria: O
ISIN: PLROBYG00198
Rynek: GPW ASO, BS ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE PRZED TERMINEM.


Zabezpieczeniem obligacji jest hipoteka umowna do sumy 82,5 mln zł. Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. Do wcześniejszego wykupu może dojść wyłącznie w dniach płatności odsetek za IV, V, VI i VII okres odsetkowy, tj. 6 sierpnia 2017 r., 6 lutego 2018 r., 6 sierpnia 2018 r. i 6 lutego 2019 r.

Jeśli do wykupu dojdzie na koniec IV lub V okresu odsetkowego, obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości odpowiednio 0,5 proc. lub 0,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.

W efekcie częściowego wcześniejszego wykupu 7 sierpnia 2017 r. wartość obligacji w obrocie zmniejszyła się z 30 mln zł do 26 mln zł.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia finansowego netto przekroczy 1,1x.

Emitent: Robyg S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: ROB0819
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 26 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 2.3%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-08-06
 • 2016-02-06
 • 2016-08-06
 • 2017-02-06
 • 2017-08-06
 • 2018-02-06
 • 2018-08-06
 • 2019-02-06

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-01-29
 • 2016-07-29
 • 2017-01-27
 • 2017-07-28
 • 2018-01-29
 • 2018-07-27
 • 2019-01-29
 • 2019-07-29

Dni wypłaty odsetek

 • 2016-02-06
 • 2016-08-06
 • 2017-02-06
 • 2017-08-06
 • 2018-02-06
 • 2018-08-06
 • 2019-02-06
 • 2019-08-06

Dzień wykupu

 • 2019-08-06

Emisje