środa, 29 marca 2017

Robyg S.A.

Seria P.

Emitent może dokonać wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w dniach płatności odsetek za IV, V, VI i VII okres odsetkowy. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie odpowiednio 0,6 proc., 0,45 proc., 0,3 proc. lub 0,15 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.

Obligatariusze mają prawo żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli wskaźnik zadłużenia finansowego netto przekroczy 1,1.

Emitent: Robyg S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: ROB1019
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 60 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 2.8%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 4.60%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-10-28
 • 2016-04-28
 • 2016-10-28
 • 2017-04-28
 • 2017-10-28
 • 2018-04-28
 • 2018-10-28
 • 2019-04-28

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-04-20
 • 2016-10-20
 • 2017-04-20
 • 2017-10-20
 • 2018-04-20
 • 2018-10-19
 • 2019-04-18
 • 2019-10-18

Dni wypłaty odsetek

 • 2016-04-28
 • 2016-10-28
 • 2017-04-28
 • 2017-10-28
 • 2018-04-28
 • 2018-10-28
 • 2019-04-28
 • 2019-10-28

Dzień wykupu

 • 2019-10-28

Emisje