sobota, 21 kwietnia 2018

Robyg S.A.

Seria: P
ISIN: PLROBYG00214
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Emitent może dokonać wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w dniach płatności odsetek za IV, V, VI i VII okres odsetkowy. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie odpowiednio 0,6 proc., 0,45 proc., 0,3 proc. lub 0,15 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia finansowego netto przekroczy 1,1x.

Emitent: Robyg S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: ROB1019
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 49 800 000 PLN
Wartość nominalna: 100 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 2.8%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 4.61%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-10-28
 • 2016-04-28
 • 2016-10-28
 • 2017-04-28
 • 2017-10-28
 • 2018-04-28
 • 2018-10-28
 • 2019-04-28

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-04-20
 • 2016-10-20
 • 2017-04-20
 • 2017-10-20
 • 2018-04-20
 • 2018-10-19
 • 2019-04-18
 • 2019-10-18

Dni wypłaty odsetek

 • 2016-04-28
 • 2016-10-28
 • 2017-04-28
 • 2017-10-28
 • 2018-04-28
 • 2018-10-28
 • 2019-04-28
 • 2019-10-28

Dzień wykupu

 • 2019-10-28

Emisje