poniedziałek, 15 lipca 2024

RPE0626

Emitent: R.Power S.A.
Seria: 1/2022
ISIN:
Rynek: GPW ASO
Status: Zasymilowane z inną serią
Wartość emisji w obrocie: 50 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 4.95%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: rpower-seria-1-2022.pdf

Ważne informacje

UWAGA! Od 18 listopada 2022 r. notowane pod nazwą skróconą RPO0626.


Obligacje są zabezpieczone m.in. szeregiem poręczeń, zastawów rejestrowych i oświadczeń o poddaniu się egzekucji do kwoty 150 proc. wartości emisji.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż po 18 miesiącach od dnia emisji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 1,5 proc. na koniec II okresu odsetkowego,
 • 1 proc. na koniec III okresu odsetkowego,
 • 0,75 proc. na koniec IV okresu odsetkowego,
 • 0,5 proc. na koniec V okresu odsetkowego,
 • 0 proc. na koniec VI, VII, VIII i IX okresu odsetkowego.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • kapitały własne emitenta osiągną wartość ujemną,
 • wskaźnik pokrycia aktywów spadnie poniżej 0,3x,
 • wskaźnik pokrycia obligacji spadnie poniżej 1,3x.

Obligacje RPE0626 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2022-04-19
 • 2022-06-02
 • 2022-12-02
 • 2023-06-02
 • 2023-12-02
 • 2024-06-02
 • 2024-12-02
 • 2025-06-02
 • 2025-12-02

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2022-05-25
 • 2022-11-24
 • 2023-05-25
 • 2023-11-24
 • 2024-05-24
 • 2024-11-22
 • 2025-05-23
 • 2025-11-24
 • 2026-05-25

Dni wypłaty odsetek

 • 2022-06-02
 • 2022-12-02
 • 2023-06-02
 • 2023-12-02
 • 2024-06-02
 • 2024-12-02
 • 2025-06-02
 • 2025-12-02
 • 2026-06-02

Dzień wykupu

 • 2026-06-02