środa, 11 grudnia 2019

Krakowski Bank Spółdzielczy

Seria: SBK0923
ISIN: PLKRBSP00025
Rynek: GPW ASO


Obligacje podporządkowane.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż po upływie pięciu lat od dnia emisji.


Emitent: Krakowski Bank Spółdzielczy
Catalyst: TAK
Kod obligacji: SBK0923
Podporządkowane: TAK
Wartość emisji w obrocie: 50 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 3.3%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.09%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2013-09-20
 • 2014-03-20
 • 2014-09-20
 • 2015-03-20
 • 2015-09-20
 • 2016-03-20
 • 2016-09-20
 • 2017-03-20
 • 2017-09-20
 • 2018-03-20
 • 2018-09-20
 • 2019-03-20
 • 2019-09-20
 • 2020-03-20
 • 2020-09-20
 • 2021-03-20
 • 2021-09-20
 • 2022-03-20
 • 2022-09-20
 • 2023-03-20

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2014-03-12
 • 2014-09-12
 • 2015-03-12
 • 2015-09-11
 • 2016-03-11
 • 2016-09-12
 • 2017-03-10
 • 2017-09-12
 • 2018-03-12
 • 2018-09-12
 • 2019-03-12
 • 2019-09-12
 • 2020-03-12
 • 2020-09-11
 • 2021-03-12
 • 2021-09-10
 • 2022-03-11
 • 2022-09-12
 • 2023-03-10
 • 2023-09-12

Dni wypłaty odsetek

 • 2014-03-20
 • 2014-09-20
 • 2015-03-20
 • 2015-09-20
 • 2016-03-20
 • 2016-09-20
 • 2017-03-20
 • 2017-09-20
 • 2018-03-20
 • 2018-09-20
 • 2019-03-20
 • 2019-09-20
 • 2020-03-20
 • 2020-09-20
 • 2021-03-20
 • 2021-09-20
 • 2022-03-20
 • 2022-09-20
 • 2023-03-20
 • 2023-09-20

Dzień wykupu

 • 2023-09-20

Emisje