czwartek, 21 czerwca 2018

Sygnity S.A.

Seria: 1/2014
ISIN: PLCMPLD00172
Rynek: BS ASO


OBLIGACJE NIEWYKUPIONE W TERMINIE.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA przekroczy 3,5x,
 • wskaźnik kapitałów własnych będzie niższy niż 200 mln zł.

Emitent: Sygnity S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: SGN1217
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 40 000 000 PLN
Wartość nominalna: 10 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 2.6%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2014-12-19
 • 2015-06-19
 • 2015-12-18
 • 2016-06-20
 • 2016-12-19
 • 2017-06-19

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-06-11
 • 2015-12-10
 • 2016-06-10
 • 2016-12-09
 • 2017-06-08
 • 2017-12-11

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-06-19
 • 2015-12-18
 • 2016-06-20
 • 2016-12-19
 • 2017-06-19
 • 2017-12-19

Dzień wykupu

 • 2017-12-19

Emisje