sobota, 21 kwietnia 2018

SMS Kredyt Holding S.A.

Seria: AK
ISIN: PLSMSKH00043
Rynek: GPW ASO


Emitent po upływie sześciu miesięcy od dnia emisji zyska prawo do wcześniejszego wykupienia obligacji. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,5 pkt proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • emitent przeznaczy na wypłatę dywidendy więcej niż 5 mln zł,
 • wskaźnik relacji zobowiązań krótko- i długoterminowych pomniejszonych o posiadane środki pieniężne do kapitałów własnych będzie równy lub większy niż 3,0x.

Emitent: SMS Kredyt Holding S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: SMS0418
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 3 011 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: stałe 9%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-04-29
 • 2015-07-30
 • 2015-10-30
 • 2016-01-30
 • 2016-04-30
 • 2016-07-30
 • 2016-10-30
 • 2017-01-30
 • 2017-04-30
 • 2017-07-30
 • 2017-10-30
 • 2018-01-30

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-07-21
 • 2015-10-21
 • 2016-01-21
 • 2016-04-21
 • 2016-07-21
 • 2016-10-21
 • 2017-01-20
 • 2017-04-21
 • 2017-07-21
 • 2017-10-20
 • 2018-01-19
 • 2018-04-20

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-07-29
 • 2015-10-29
 • 2016-01-29
 • 2016-04-29
 • 2016-07-29
 • 2016-10-29
 • 2017-01-29
 • 2017-04-29
 • 2017-07-29
 • 2017-10-29
 • 2018-01-29
 • 2018-04-29

Dzień wykupu

 • 2018-04-29

Emisje