poniedziałek, 25 czerwca 2018

Summa Linguae S.A.

Seria: B
ISIN: PLSMLNG00028
Rynek: GPW ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE PRZED TERMINEM.


Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lu części wyemitowanych obligacji.

Zabezpieczeniem obligacji są poręczenia majątkowe ustanowione przez dwa podmioty zarejestrowane na Cyprze oraz przez dwie osoby fizyczne. Każde z nich do kwoty 50 proc. wartości nominalnej przydzielonych obligacji. Dodatkowym zabezpieczeniem jest oświadczenie emitenta o poddaniu się egzekucji.


Emitent: Summa Linguae S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: SUL0717
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 1 448 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: stałe 10%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-01-12
 • 2015-04-12
 • 2015-07-12
 • 2015-10-12
 • 2016-01-12
 • 2016-04-12
 • 2016-07-12
 • 2016-10-12
 • 2017-01-12
 • 2017-04-12

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-04-02
 • 2015-07-03
 • 2015-10-02
 • 2015-12-30
 • 2016-04-01
 • 2016-07-01
 • 2016-10-03
 • 2017-01-02
 • 2017-04-03
 • 2017-07-03

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-04-11
 • 2015-07-11
 • 2015-10-11
 • 2016-01-11
 • 2016-04-11
 • 2016-07-11
 • 2016-10-11
 • 2017-01-11
 • 2017-04-11
 • 2017-07-11

Dzień wykupu

 • 2017-07-11

Emisje