sobota, 23 marca 2019

T-Bull S.A.

Seria: A
ISIN: PLTBULL00016
Rynek: GPW ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.


Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji.

Ponadto, emitent przewiduje też możliwość przedterminowego odkupu:

 • części wyemitowanych obligacji, na swój wniosek i za zgodą poszczególnych obligatariuszy, bez konieczności uzyskania zgody pozostałych obligatariuszy, na podstawie umów cywilno-prawnych i na warunkach uzgodnionych z poszczególnymi obligatariuszami;
 • części lub wszystkich wyemitowanych obligacji, na swój wniosek i za zgodą poszczególnych obligatariuszy, bez konieczności uzyskania zgody pozostałych obligatariuszy, poprzez złożenie zapisu na obligacje emitenta nowej serii (tzw. rolowanie obligacji) z zaliczeniem części lub całości kwoty wykupu z tytułu rolowanych obligacji na poczet ceny obligacji emitenta nowej serii.

Emitent: T-Bull S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: TBL0517
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 1 200 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: stałe 9.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-05-29
 • 2015-08-29
 • 2015-11-29
 • 2016-02-29
 • 2016-05-29
 • 2016-08-29
 • 2016-11-29
 • 2017-02-28

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-08-21
 • 2015-11-20
 • 2016-02-19
 • 2016-05-20
 • 2016-08-19
 • 2016-11-21
 • 2017-02-20
 • 2017-05-19

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-08-29
 • 2015-11-29
 • 2016-02-29
 • 2016-05-29
 • 2016-08-29
 • 2016-11-29
 • 2017-02-28
 • 2017-05-29

Dzień wykupu

 • 2017-05-29

Emisje