środa, 29 maja 2024

TDJ0624

Emitent: Invest TDJ Estate Sp. z o.o.
Seria: A
ISIN: PLO362300017
Rynek: GPW ASO
Status: Wykupione przed terminem
Wartość emisji w obrocie: 115 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 3.5%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: invest-tdj-estate-seria-a.pdf

Ważne informacje

Podstawowa marża odsetkowa wynosi 3,5 pkt proc. Może zostać podwyższona:

 • o 0,25 pkt proc. jeśli wskaźnik zadłużenia będzie w przedziale 0,4x - 0,6x,
 • o 0,5 pkt proc. jeśli wskaźnik zadłużenia przekroczy 0,6x.

Zabezpieczeniem obligacji są hipoteki umowne do 150 proc. wartości wyemitowanych obligacji.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż 18 miesięcy po dniu emisji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

0,5 proc. w przypadku wykupu 3 czerwca 2023 r.,

 • 0,25 proc. w przypadku wykupu 3 grudnia 2023 r.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia przekroczy 0,8x,
 • wskaźnik zabezpieczenia spadnie poniżej 150 proc.

 

Obligacje TDJ0624 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2021-12-03
 • 2022-06-03
 • 2022-12-03
 • 2023-06-03
 • 2023-12-03

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2022-05-26
 • 2022-11-25
 • 2023-05-26
 • 2023-11-24
 • 2024-05-23

Dni wypłaty odsetek

 • 2022-06-03
 • 2022-12-03
 • 2023-06-03
 • 2023-12-03
 • 2024-06-03

Dzień wykupu

 • 2024-06-03