środa, 23 maja 2018

Torpol S.A.

Seria: A
ISIN: PLTORPL00032
Rynek: BS ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE PRZED TERMINEM.


Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. Może do niego dojść w dniu płatności odsetek przypadającym nie wcześniej niż 18 miesięcy po dniu emisji, z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszego wykupu 31 grudnia 2016 r. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie dodatkowa premia, której wysokość uzależniona będzie od dnia płatności odsetek, w którym dojdzie do wcześniejszego wykupu. Jeśli dojdzie do niego:

 • 31 grudnia 2016 r. - premia wyniesie 0,5 proc.,
 • 30 czerwca 2017 r. - premia wyniesie 0,35 proc.,
 • 31 grudnia 2017 r. - premia wyniesie 0,20 proc.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia netto przekroczy 4,0x,
 • wskaźnik kapitałowy spadnie poniżej 20 proc.

Emitent: Torpol S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: TOR0818
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 40 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 2%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-08-06
 • 2015-12-31
 • 2016-06-30
 • 2016-12-31
 • 2017-06-30
 • 2017-12-31
 • 2018-06-30

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-12-22
 • 2016-06-22
 • 2016-12-22
 • 2017-06-22
 • 2017-12-22
 • 2018-06-22
 • 2018-07-27

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-12-31
 • 2016-06-30
 • 2017-01-01
 • 2017-06-30
 • 2018-01-01
 • 2018-07-02
 • 2018-08-06

Dzień wykupu

 • 2018-08-06

Emisje