czwartek, 30 maja 2024

TPE1025

Emitent: Tauron Polska Energia S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

Eurorating
BBB-
stabilna
Fitch Ratings
BBB-
stabilna
Seria: A
ISIN: PLO144500017
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 1 000 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 1.35%
Oprocentowanie bieżące: 7.22%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: nota-informacyjna-tauron-seria-a.pdf

Ważne informacje

W przypadku, gdy jeden z obliczanych przez emitenta wskaźników zrównoważonego rozwoju - wskaźnik redukcji emisji lub wskaźnik zwiększenia mocy OZE - będzie niższy odpowiednio od 2 proc. lub 8 proc., marża odsetkowa zostanie podwyższona o 0,05 pkt proc. Jeśli obydwa wskaźniki nie będą spełniały tych kryteriów, marża zostanie podwyższona o 0,1 pkt proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 3 proc. w przypadku wykupu ka koniec I okresu odsetkowego,
 • 1,5 proc. w przypadku wykupu ka koniec II okresu odsetkowego,
 • 1,5 proc. w przypadku wykupu ka koniec III okresu odsetkowego,
 • 0,75 proc. w przypadku wykupu ka koniec IV okresu odsetkowego,
 • 0,75 proc. w przypadku wykupu ka koniec V okresu odsetkowego.

Obligacje TPE1025 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2020-10-30
 • 2021-04-30
 • 2021-10-30
 • 2022-04-30
 • 2022-10-30
 • 2023-04-30
 • 2023-10-30
 • 2024-04-30
 • 2024-10-30
 • 2025-04-30

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2021-04-22
 • 2021-10-22
 • 2022-04-22
 • 2022-10-21
 • 2023-04-21
 • 2023-10-20
 • 2024-04-22
 • 2024-10-22
 • 2025-04-22
 • 2025-10-22

Dni wypłaty odsetek

 • 2021-04-30
 • 2021-10-30
 • 2022-04-30
 • 2022-10-30
 • 2023-04-30
 • 2023-10-30
 • 2024-04-30
 • 2024-10-30
 • 2025-04-30
 • 2025-10-30

Dzień wykupu

 • 2025-10-30