środa, 20 czerwca 2018

Tauron Polska Energia S.A.

Seria: TPEA1119
ISIN: PLTAURN00037
Rynek: BS ASO


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • emitent ustanowi jakiekolwiek zabezpieczenie na jakichkolwiek innych papierach dłużnych,
 • wskaźnik zadłużenia przekroczy 3,0x,
 • udział skarbu państwa w kapitale zakładowym spadnie poniżej 25 proc.,
 • zniesione zostanie ograniczenie wykonywania prawa głosu przez akcjonariuszy innych niż skarb państwa, posiadających co najmniej 10-proc. udział w kapitale emitenta,
 • zostanie zniesione uprzywilejowanie skarbu państwa do powoływania członków rady nadzorczej emitenta.

Emitent: Tauron Polska Energia S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

Eurorating
BBB-
stabilna
Catalyst: TAK
Kod obligacji: TPE1119
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 1 750 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 0.9%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 2.68%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2014-11-04
 • 2015-05-04
 • 2015-11-04
 • 2016-05-04
 • 2016-11-04
 • 2017-05-04
 • 2017-11-04
 • 2018-05-04
 • 2018-11-04
 • 2019-05-04

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-04-23
 • 2015-10-27
 • 2016-04-25
 • 2016-10-26
 • 2017-04-24
 • 2017-10-26
 • 2018-04-24
 • 2018-10-25
 • 2019-04-24
 • 2019-10-24

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-05-04
 • 2015-11-04
 • 2016-05-04
 • 2016-11-04
 • 2017-05-04
 • 2017-11-04
 • 2018-05-04
 • 2018-11-04
 • 2019-05-04
 • 2019-11-04

Dzień wykupu

 • 2019-11-04

Emisje