czwartek, 27 lutego 2020

Topmedical S.A.

OBLIGACJE NIEWYKUPIONE W TERMINIE.

Seria D.

Zabezpieczenie obligacji stanowi hipoteka, ustanowiona na pierwszym miejscu hipotecznym, na nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami przemysłowymi, zlokalizowane w Zielonej Górze w rejonie ul. Sulechowskiej 4. Wartość nieruchomości określona w operacie szacunkowym sporządzonym przez biegłego według stanu na 11 czerwca 2014 roku wynosiła 18,28mln zł.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. w przypadku:

 • wykluczenia akcji emitenta z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW,
 • zaciągnięcia nowych zobowiązań z tytułu emisji obligacji, o terminie wykupu przypadającym przed dniem wykupu serii D, o łącznej wartości nominalnej przekraczającej kwotę 5 mln zł.
Emitent: Topmedical S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: TPM0816
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 4 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 6%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-01-30
 • 2015-07-31
 • 2016-01-29

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-01-22
 • 2015-07-23
 • 2016-01-21
 • 2016-07-22

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-01-30
 • 2015-07-31
 • 2016-01-29
 • 2016-08-01

Dzień wykupu

 • 2016-08-01

Emisje