sobota, 24 lutego 2024

UD10426

Emitent: Unidevelopment S.A.
Seria: B
ISIN: PLO401400026
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 11 400 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 5.25%
Oprocentowanie bieżące: 11.13%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: unidevelopment-serie-a-b.pdf

Ważne informacje

Zabezpieczeniem obligacji jest hipoteka (do kwoty 52,5 mln zł) oraz cesja praw z polis ubezpieczeniowych nieruchomości (do kwoty nie niższej niż 35 mln zł).

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w dowolnym momencie. W takim przypadku obligatariuszom może zostać wypłacona premia, która wyniesie:

- w dniu płatności odsetek za I okres odsetkowy oraz w II, III i IV okresie odsetkowym – 0,5 proc.,
- w V, VI, VII, VIII, IX, X, XI i XII okresie odsetkowym – brak premii.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • emitent wypłaci dywidendę przekraczającą 30 proc. skonsolidowanego zysku netto,
 • wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego będzie wyższy niż 1,0x.

Obligacje UD10426 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2023-05-30
 • 2023-07-05
 • 2023-10-05
 • 2024-01-05
 • 2024-04-05
 • 2024-07-05
 • 2024-10-05
 • 2025-01-05
 • 2025-04-05
 • 2025-07-05
 • 2025-10-05
 • 2026-01-05

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2023-06-30
 • 2023-10-02
 • 2024-01-02
 • 2024-04-02
 • 2024-07-02
 • 2024-10-02
 • 2024-12-31
 • 2025-04-02
 • 2025-07-02
 • 2025-10-01
 • 2025-12-30
 • 2026-04-01

Dni wypłaty odsetek

 • 2023-07-05
 • 2023-10-05
 • 2024-01-05
 • 2024-04-05
 • 2024-07-05
 • 2024-10-05
 • 2025-01-05
 • 2025-04-05
 • 2025-07-05
 • 2025-10-05
 • 2026-01-05
 • 2026-04-05

Dzień wykupu

 • 2026-04-05