czwartek, 13 czerwca 2024

UDV0726

Emitent: Unidevelopment S.A.
Seria: C
ISIN: PLO401400034
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 20 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 4.6%
Oprocentowanie bieżące: 10.46%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: unidevelopment-seria-c.pdf

Ważne informacje

Jeżeli wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego będzie wyższy niż 0,8x, marża podstawowa (4,6 pkt proc.) ulegnie zwiększeniu o 0,5 pkt proc.

Zabezpieczeniem obligacji jest hipoteka o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia do 30 mln zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 0,5 proc. w I, II, III oraz IV okresie odsetkowym,
 • w pozostałych okresach brak premii.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • emitent wypłaci dywidendę przekraczającą 30 proc. zysku netto,
 • wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego przekroczy 1,0x.

Obligacje UDV0726 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2023-07-31
 • 2023-10-31
 • 2024-01-31
 • 2024-04-30
 • 2024-07-31
 • 2024-10-31
 • 2025-01-31
 • 2025-04-30
 • 2025-07-31
 • 2025-10-31
 • 2026-01-31
 • 2026-04-30

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2023-10-26
 • 2024-01-26
 • 2024-04-25
 • 2024-07-26
 • 2024-10-28
 • 2025-01-28
 • 2025-04-25
 • 2025-07-28
 • 2025-10-28
 • 2026-01-28
 • 2026-04-27
 • 2026-07-28

Dni wypłaty odsetek

 • 2023-10-31
 • 2024-01-31
 • 2024-04-30
 • 2024-07-31
 • 2024-10-31
 • 2025-01-31
 • 2025-04-30
 • 2025-07-31
 • 2025-10-31
 • 2026-01-31
 • 2026-04-30
 • 2026-07-31

Dzień wykupu

 • 2026-07-31