czwartek, 13 czerwca 2024

UND0317

Emitent: Unidevelopment S.A.
Seria: A
ISIN: PLUNDVL00014
Rynek: GPW ASO
Status: Wykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 20 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 5%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny:

Ważne informacje

Zabezpieczeniem obligacji jest poręczenie majątkowe Unibep SA do kwoty 25 mln zł.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wypłaty przez emitenta dywidendy,
 • dotychczasowi akcjonariusze emitenta utracą bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad emitentem, lub będą posiadać łącznie mniej niż 50 proc. udziałów albo akcji,
 • emitent nie udostępni skonsolidowanych kwartalnych danych finansowych emitenta dla Inwestorów w terminie publikacji skonsolidowanych danych finansowych za dany kwartał przez Unibep,
 • w okresie do dnia wykupu w dwóch następujących kolejno po sobie kwartałach wskaźnik zadłużenia przekroczy wartość 1,5x.

Obligacje UND0317 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2014-03-07
 • 2014-09-08
 • 2015-03-08
 • 2015-09-08
 • 2016-03-08
 • 2016-09-08

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2014-08-29
 • 2015-02-26
 • 2015-08-27
 • 2016-02-25
 • 2016-08-29
 • 2017-02-27

Dni wypłaty odsetek

 • 2014-09-07
 • 2015-03-07
 • 2015-09-07
 • 2016-03-07
 • 2016-09-07
 • 2017-03-07

Dzień wykupu

 • 2017-03-07