poniedziałek, 30 stycznia 2023

UNI0515

Emitent: Unibep S.A.
Seria: B1
ISIN: PLUNBEP00049
Rynek: GPW ASO
Status: Wykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 11 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 2.75%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny:

Ważne informacje

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności, emitent jest zobowiązany dokonać przymusowego przedterminowego wykup na żądanie obligatariusza: a) przekroczenie na poziomie skonsolidowanym wskaźnika relacji długu netto do skorygowana EBIDA powyżej 3,75, b) przekroczenie na poziomie skonsolidowanym wskaźnika relacji dług netto/kapitały własne powyżej 130%, c) gdy emitent zostanie przekształcony w inną spółkę prawa handlowego. d) gdy akcje emitenta zostaną wycofane z GPW, d) gdy emitent nie dokona płatności jakiejkolwiek kwoty na rzecz obligatariuszy z tytułu obligacji w terminie 5 dni roboczych od dnia wymagalności, e) gdy jakiekolwiek papiery dłużne emitenta lub gwarantowane przez emitenta zostaną postawione w stan wymagalności przed umownym terminem w kwocie o łącznej wartości 10% kapitałów własnych emitenta.

Obligacje UNI0515 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2013-05-28
 • 2013-11-29
 • 2014-05-29
 • 2014-11-29

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2013-11-20
 • 2014-05-20
 • 2014-11-20
 • 2015-05-20

Dni wypłaty odsetek

 • 2013-11-28
 • 2014-05-28
 • 2014-11-28
 • 2015-05-28

Dzień wykupu

 • 2015-05-28