wtorek, 19 czerwca 2018

Unibep S.A.

Seria: C
ISIN: PLUNBEP00064
Rynek: GPW ASO, BS ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.


Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż 2 czerwca 2016 r. W takim przypadku obligatariuszom przysługiwać będzie premia, obliczana wg wzoru: (liczba dni pozostałych do dnia ostatecznego wykupu/180)*0,10 proc.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia netto w stosunku do kapitałów własnych przekroczy 1,3x,
 • emitent wyemituje inne, zabezpieczone obligacje.

Emitent: Unibep S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: UNI0618
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 30 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 2.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-06-02
 • 2015-12-02
 • 2016-06-02
 • 2016-12-02
 • 2017-06-02
 • 2017-12-01

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-11-24
 • 2016-05-24
 • 2016-11-24
 • 2017-05-25
 • 2017-11-23
 • 2018-05-23

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-12-02
 • 2016-06-02
 • 2016-12-02
 • 2017-06-02
 • 2017-12-01
 • 2018-06-01

Dzień wykupu

 • 2018-06-01

Emisje