sobota, 09 grudnia 2023

UNI0621

Emitent: Unibep S.A.
Seria: E
ISIN: PLUNBEP00080
Rynek: GPW ASO, BS ASO
Status: Wykupione przed terminem
Wartość emisji w obrocie: 27 112 300 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 3.5%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: unibep-seria-e.pdf

Ważne informacje

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż po upływie roku od dnia emisji, tj. 6 czerwca 2019 r. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, której wysokość będzie uzależniona od liczby dni pozostających do pierwotnego terminu wykupu. Będzie obliczana wg wzoru: (liczba dni pozostających do dnia wykupu/180) x 0,1 proc.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia netto do kapitałów własnych przekroczy 1,0x.

Obligacje UNI0621 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2018-06-06
 • 2018-12-06
 • 2019-06-06
 • 2019-12-06
 • 2020-06-06
 • 2020-12-06

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2018-11-28
 • 2019-05-29
 • 2019-11-28
 • 2020-05-29
 • 2020-11-27
 • 2021-05-27

Dni wypłaty odsetek

 • 2018-12-06
 • 2019-06-06
 • 2019-12-06
 • 2020-06-06
 • 2020-12-06
 • 2021-06-06

Dzień wykupu

 • 2021-06-06