sobota, 09 grudnia 2023

UNI0719

Emitent: Unibep S.A.
Seria: D
ISIN: PLUNBEP00072
Rynek: GPW ASO, BS ASO
Status: Wykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 28 500 000 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 2.5%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny:

Ważne informacje

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż po upływie roku od dnia emisji. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, której wysokość będzie uzależniona od liczby dni pozostających do pierwotnego terminu wykupu. Będzie ona obliczana wg wzoru: (liczba dni pozostających do dnia wykupu/180) x 0,1 proc.

Na skutek wcześniejszego częściowego wykupu wartość obligacji w obrocie w lutym 2019 r. zmniejszyła się z 30 do 28,5 mln zł.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia netto do kapitałów własnych przekroczy 1,3x.

Obligacje UNI0719 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-07-08
 • 2017-01-09
 • 2017-07-07
 • 2018-01-08
 • 2018-07-09
 • 2019-01-08

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-12-29
 • 2017-06-29
 • 2017-12-28
 • 2018-06-29
 • 2018-12-28
 • 2019-06-28

Dni wypłaty odsetek

 • 2017-01-09
 • 2017-07-07
 • 2018-01-08
 • 2018-07-09
 • 2019-01-08
 • 2019-07-08

Dzień wykupu

 • 2019-07-08