wtorek, 19 czerwca 2018

Unibep S.A.

Seria: D
ISIN: PLUNBEP00072
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż po upływie roku od dnia emisji. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, której wysokość będzie uzależniona od liczby dni pozostających do pierwotnego terminu wykupu. Będzie ona obliczana wg wzoru: (liczba dni pozostających do dnia wykupu/180) x 0,1 proc.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia netto do kapitałów własnych przekroczy 1,3x.

Emitent: Unibep S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: UNI0719
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 30 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 2.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 4.31%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-07-08
 • 2017-01-09
 • 2017-07-07
 • 2018-01-08
 • 2018-07-09
 • 2019-01-08

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-12-29
 • 2017-06-29
 • 2017-12-28
 • 2018-06-29
 • 2018-12-28
 • 2019-06-28

Dni wypłaty odsetek

 • 2017-01-09
 • 2017-07-07
 • 2018-01-08
 • 2018-07-09
 • 2019-01-08
 • 2019-07-08

Dzień wykupu

 • 2019-07-08

Emisje