czwartek, 13 czerwca 2024

VDM0217

Emitent: Victoria Dom S.A.
Seria: B
ISIN: PLVCTDM00017
Rynek: GPW ASO, BS ASO
Status: Wykupione przed terminem
Wartość emisji w obrocie: 8 050 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 5.9%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny:

Ważne informacje

Emitent ma prawo dokonać wcześniejszego wykupu całości lub części obligacji na żądanie własne w ostatnim dniu IV lub V okresu odsetkowego.

Obligatariusze mogą żądać wcześniejszego wykupu m.in w przypadku:

 • nieudostępnienia przez spółkę rocznych sprawozdań finansowych wraz z opinią biegłego rewidenta w terminie 6 miesięcy od zakończenia danego roku obrotowego lub sprawozdań półrocznych w terminie 3 miesięcy od końca pierwszego półrocza danego roku obrotowego,
 • podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy bądź uchwały o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy o wartości wyższej niż 30% zysku netto lub wyższej niż 3.000.000 zł za lata obrotowe zakończone 31 grudnia 2013 roku, 31 grudnia 2014 roku albo 31 grudnia 2015 roku,
 • osiągnięcia straty z działalności operacyjnej za okres objęty rocznym sprawozdaniem finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta,
 • osiągnięcia wartości wyższej niż 4 przez wskaźnik dług netto/EBITDA,
 • osiągnięcia wartości wyższej niż 1 przez wskaźnik dług netto/kapitał własny.

Obligacje VDM0217 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2014-08-06
 • 2015-02-04
 • 2015-08-05
 • 2016-02-03
 • 2016-08-03

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2014-07-28
 • 2015-01-26
 • 2015-07-27
 • 2016-01-25
 • 2016-07-25
 • 2017-01-27

Dni wypłaty odsetek

 • 2014-08-05
 • 2015-02-03
 • 2015-08-04
 • 2016-02-02
 • 2016-08-02
 • 2017-02-06

Dzień wykupu

 • 2017-02-04