czwartek, 13 czerwca 2024

VDM0618

Emitent: Victoria Dom S.A.
Seria: C
ISIN: PLVCTDM00025
Rynek: GPW ASO
Status: Wykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 15 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 5.6%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny:

Ważne informacje

OBLIGACJE WYCOFANE Z OBROTU GIEŁDOWEGO. (więcej)

Seria C.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji na koniec IV lub V okresu odsetkowego, tj. w czerwcu lub grudniu 2017 roku. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie dodatkowa premia w wysokości 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • emitent wypłaci dywidendę w wysokości przekraczającej 30 proc. zysku netto,
 • emitent wykaże stratę operacyjną w rocznym sprawozdaniu finansowym,
 • wskaźnik dług netto/EBITDA przekroczy 4,0,
 • wskaźnik dług netto/kapitał własny przekroczy 1,0,
 • emitent lub jego spółki zależne w danym roku kalendarzowym wydadzą łącznie na zakup gruntów ponad 50 mln zł netto.

Obligacje VDM0618 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-06-26
 • 2015-12-25
 • 2016-06-24
 • 2016-12-23
 • 2017-06-23
 • 2017-12-22

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-12-17
 • 2016-06-16
 • 2016-12-15
 • 2017-06-15
 • 2017-12-14
 • 2018-06-15

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-12-25
 • 2016-06-24
 • 2016-12-23
 • 2017-06-23
 • 2017-12-22
 • 2018-06-25

Dzień wykupu

 • 2018-06-25