niedziela, 26 września 2021

Victoria Dom S.A.

Seria: K
ISIN: PLVCTDM00074
Rynek: GPW ASO, BS ASO

ZASYMILOWANE Z SERIĄ L - VID0622


Jeżeli wskaźnik zadłużenie/kapitał własny przekroczy 0,8x, marża odsetkowa zostanie podwyższona o 0,5 pkt proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w każdym kolejnym dniu płatności odsetek, począwszy od dnia płatności odsetek za IV okres odsetkowy. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie:

 • 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec IV okresu odsetkowego,
 • 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec V okresu odsetkowego.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • emitent podejmie uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy lub dokonanie jakakolwiek wypłaty, w tym w formie zaliczki, w jakiejkolwiek formie w kwocie wyższej niż 30 proc. zysku netto wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym,
 • wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego przekroczy 1,0x.

Emitent: Victoria Dom S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: VI10622
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 26 027 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.25%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2019-06-26
 • 2019-12-26
 • 2020-06-26
 • 2020-12-26
 • 2021-06-26
 • 2021-12-26

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2019-12-18
 • 2020-06-19
 • 2020-12-18
 • 2021-06-21
 • 2021-12-20
 • 2022-06-20

Dni wypłaty odsetek

 • 2019-12-26
 • 2020-06-26
 • 2020-12-26
 • 2021-06-26
 • 2021-12-26
 • 2022-06-26

Dzień wykupu

 • 2022-06-26