niedziela, 26 września 2021

Victoria Dom S.A.

Seria: S2
ISIN: PLVCTDM00124
Rynek: GPW ASO


Jeżeli wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego będzie wyższy niż 0,8x, to Marża ulegnie zwiększeniu o 0,5 pkt proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 1 proc. w przypadku wykupu na koniec II okresu odsetkowego,
 • 0,5 proc. w przypadku wykupu na koniec III okresu odsetkowego.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego będzie wyższy niż 1,0x.

 

Emitent: Victoria Dom S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: VI10624
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 25 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 5.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.75%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2021-07-05
 • 2021-12-23
 • 2022-06-23
 • 2022-12-23
 • 2023-06-23
 • 2023-12-23

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2021-12-16
 • 2022-06-15
 • 2022-12-16
 • 2023-06-16
 • 2023-12-18
 • 2024-06-17

Dni wypłaty odsetek

 • 2021-12-23
 • 2022-06-23
 • 2022-12-23
 • 2023-06-23
 • 2023-12-23
 • 2024-06-23

Dzień wykupu

 • 2024-06-23