czwartek, 13 czerwca 2024

VIC0125

Emitent: Victoria Dom S.A.
Seria: T
ISIN: PLVCTDM00132
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 70 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 5.5%
Oprocentowanie bieżące: 11.36%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: victoria-dom-seria-t.pdf

Ważne informacje

Jeżeli wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego będzie wyższy niż 0,8x, to marża ulegnie zwiększeniu o 0,5 pkt proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 1 proc. w przypadku wykupu na koniec II okresu odsetkowego,
 • 0,5 proc. w przypadku wykupu na koniec III okresu odsetkowego.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego będzie wyższy niż 1,0x,
 • WZ podejmie uchwałę dot. wypłaty dywidendy wyższej niż:
  • 30 proc. zysku netto za rok 2021 lub 2022,
  • 50 proc. zysku netto za rok 2023 i następne.

 

Obligacje VIC0125 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2021-10-13
 • 2022-04-11
 • 2022-10-11
 • 2023-04-11
 • 2023-10-11
 • 2024-04-11
 • 2024-10-11

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2022-04-04
 • 2022-10-04
 • 2023-04-03
 • 2023-10-04
 • 2024-04-04
 • 2024-10-04
 • 2025-01-03

Dni wypłaty odsetek

 • 2022-04-11
 • 2022-10-11
 • 2023-04-11
 • 2023-10-11
 • 2024-04-11
 • 2024-10-11
 • 2025-01-11

Dzień wykupu

 • 2025-01-11