sobota, 24 lutego 2024

VID0326

Emitent: Victoria Dom S.A.
Seria: V
ISIN: PLVCTDM00157
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 50 184 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 7%
Oprocentowanie bieżące: 12.82%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: victoria-dom-seria-v.pdf

Ważne informacje

Jeśli wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego przekroczy 0,8x, marża podstawowa (7 pkt proc.) zostanie podwyższona o 0,5 pkt proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji począwszy od końca III okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 0,4 proc. na koniec III okresu odsetkowego,
 • 0,2 proc. na koniec IV okresu odsetkowego,
 • 0 proc. na koniec V okresu odsetkowego.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego przekroczy 1,0x,
 • emitent wypłaci dywidendę przekraczającą:
  • 30 proc. zysku netto za 2022 r.,
  • 50 proc. zysku netto za 2023 r. i następne lata.

Obligacje VID0326 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2023-03-21
 • 2023-05-31
 • 2023-11-30
 • 2024-05-31
 • 2024-11-30
 • 2025-05-31
 • 2025-11-30

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2023-05-26
 • 2023-11-27
 • 2024-05-27
 • 2024-11-27
 • 2025-05-28
 • 2025-11-28
 • 2026-03-18

Dni wypłaty odsetek

 • 2023-05-31
 • 2023-11-30
 • 2024-05-31
 • 2024-11-30
 • 2025-05-31
 • 2025-11-30
 • 2026-03-21

Dzień wykupu

 • 2026-03-21