czwartek, 13 czerwca 2024

VID0621

Emitent: Victoria Dom S.A.
Seria: G, H
ISIN: PLVCTDM00058
Rynek: GPW ASO, BS ASO
Status: Wykupione przed terminem
Wartość emisji w obrocie: 7 300 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 4.8%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: victoria-dom-serie-g-h.pdf

Ważne informacje

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w każdym kolejnym dniu płatności odsetek, począwszy od dnia płatności odsetek za IV okres odsetkowy. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie:

1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec V, VI, VII i VIII okresu odsetkowego,

0,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec IX, X, XI i XII okresu odsetkowego.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • emitent podejmie uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy lub dokonanie jakakolwiek wypłaty, w tym w formie zaliczki, w jakiejkolwiek formie w kwocie wyższej niż 30 proc. zysku netto wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym,
 • wskaźnik dług netto/aktywa operacyjne przekroczy wartości 0,7x.

Obligacje VID0621 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2017-06-09
 • 2017-09-09
 • 2017-12-09
 • 2018-03-09
 • 2018-06-09
 • 2018-09-09
 • 2018-12-09
 • 2019-03-09
 • 2019-06-09
 • 2019-09-09
 • 2019-12-09
 • 2020-03-09
 • 2020-06-09
 • 2020-09-09
 • 2020-12-09
 • 2021-03-09

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2017-09-01
 • 2017-12-01
 • 2018-03-01
 • 2018-06-01
 • 2018-08-31
 • 2018-11-30
 • 2019-03-01
 • 2019-05-31
 • 2019-08-30
 • 2019-11-29
 • 2020-02-28
 • 2020-06-01
 • 2020-09-01
 • 2020-12-01
 • 2021-03-01
 • 2021-05-31

Dni wypłaty odsetek

 • 2017-09-09
 • 2017-12-09
 • 2018-03-09
 • 2018-06-09
 • 2018-09-09
 • 2018-12-09
 • 2019-03-09
 • 2019-06-09
 • 2019-09-09
 • 2019-12-09
 • 2020-03-09
 • 2020-06-09
 • 2020-09-09
 • 2020-12-09
 • 2021-03-09
 • 2021-06-09

Dzień wykupu

 • 2021-06-09