wtorek, 22 września 2020

Victoria Dom S.A.

Seria: G i H (zasymilowane)
ISIN: PLVCTDM00058
Rynek: GPW ASO, BS ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE PRZED TERMINEM.


Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w każdym kolejnym dniu płatności odsetek, począwszy od dnia płatności odsetek za IV okres odsetkowy. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie:

1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec V, VI, VII i VIII okresu odsetkowego,

0,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec IX, X, XI i XII okresu odsetkowego.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • emitent podejmie uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy lub dokonanie jakakolwiek wypłaty, w tym w formie zaliczki, w jakiejkolwiek formie w kwocie wyższej niż 30 proc. zysku netto wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym,
 • wskaźnik dług netto/aktywa operacyjne przekroczy wartości 0,7x.

Emitent: Victoria Dom S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: VID0621
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 7 300 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 4.8%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2017-06-09
 • 2017-09-09
 • 2017-12-09
 • 2018-03-09
 • 2018-06-09
 • 2018-09-09
 • 2018-12-09
 • 2019-03-09
 • 2019-06-09
 • 2019-09-09
 • 2019-12-09
 • 2020-03-09
 • 2020-06-09
 • 2020-09-09
 • 2020-12-09
 • 2021-03-09

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2017-09-01
 • 2017-12-01
 • 2018-03-01
 • 2018-06-01
 • 2018-08-31
 • 2018-11-30
 • 2019-03-01
 • 2019-05-31
 • 2019-08-30
 • 2019-11-29
 • 2020-02-28
 • 2020-06-01
 • 2020-09-01
 • 2020-12-01
 • 2021-03-01
 • 2021-05-31

Dni wypłaty odsetek

 • 2017-09-09
 • 2017-12-09
 • 2018-03-09
 • 2018-06-09
 • 2018-09-09
 • 2018-12-09
 • 2019-03-09
 • 2019-06-09
 • 2019-09-09
 • 2019-12-09
 • 2020-03-09
 • 2020-06-09
 • 2020-09-09
 • 2020-12-09
 • 2021-03-09
 • 2021-06-09

Dzień wykupu

 • 2021-06-09

Emisje