środa, 25 maja 2022

VID0624

Emitent: Victoria Dom S.A.
Seria: S, S2
ISIN: PLVCTDM00116
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 75 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 5.5%
Oprocentowanie bieżące: 8.11%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: victoria-dom-seria-s.pdf
victoria-dom-seria-s2.pdf

Ważne informacje

Jeżeli wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego będzie wyższy niż 0,8x, to Marża ulegnie zwiększeniu o 0,5 pkt proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 1 proc. w przypadku wykupu na koniec II okresu odsetkowego,
 • 0,5 proc. w przypadku wykupu na koniec III okresu odsetkowego.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego będzie wyższy niż 1,0x.

Obligacje VID0624 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2021-06-23
 • 2021-12-23
 • 2022-06-23
 • 2022-12-23
 • 2023-06-23
 • 2023-12-23

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2021-12-16
 • 2022-06-15
 • 2022-12-16
 • 2023-06-16
 • 2023-12-18
 • 2024-06-17

Dni wypłaty odsetek

 • 2021-12-23
 • 2022-06-23
 • 2022-12-23
 • 2023-06-23
 • 2023-12-23
 • 2024-06-23

Dzień wykupu

 • 2024-06-23