sobota, 16 stycznia 2021

Victoria Dom S.A.

Seria: O
ISIN: PLO208400021
Rynek: GPW ASO


Jeśli wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego będzie wyższy niż 0,8x, stopa procentowa zostanie podwyższona o 0,5 pkt proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w każdym dniu płatności odsetek. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 1,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec I, II oraz III okresu odsetkowego,
 • 1,0 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec IV okresu odsetkowego,
 • 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec V okresu odsetkowego.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • WZA emitenta podejmie uchwałę o wypłacie dywidendy przekraczającej 30 proc. zysku netto,
 • wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego przekroczy 1,0x.

Emitent: Victoria Dom S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: VID0723
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 11 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: stałe 6.65%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 6.65%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2020-07-21
 • 2021-01-21
 • 2021-07-21
 • 2022-01-21
 • 2022-07-21
 • 2023-01-21

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2021-01-14
 • 2021-07-14
 • 2022-01-14
 • 2022-07-14
 • 2023-01-16
 • 2023-07-14

Dni wypłaty odsetek

 • 2021-01-21
 • 2021-07-21
 • 2022-01-21
 • 2022-07-21
 • 2023-01-21
 • 2023-07-21

Dzień wykupu

 • 2023-07-21

Emisje