wtorek, 23 lipca 2024

VID0723

Emitent: Victoria Dom S.A.
Seria: O
ISIN: PLO208400021
Rynek: GPW ASO
Status: Wykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 7 274 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: stałe 6.65%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: victoria-dom-seria-o.pdf

Ważne informacje

Jeśli wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego będzie wyższy niż 0,8x, stopa procentowa zostanie podwyższona o 0,5 pkt proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w każdym dniu płatności odsetek. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 1,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec I, II oraz III okresu odsetkowego,
 • 1,0 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec IV okresu odsetkowego,
 • 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec V okresu odsetkowego.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • WZA emitenta podejmie uchwałę o wypłacie dywidendy przekraczającej 30 proc. zysku netto,
 • wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego przekroczy 1,0x.

Obligacje VID0723 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2020-07-21
 • 2021-01-21
 • 2021-07-21
 • 2022-01-21
 • 2022-07-21
 • 2023-01-21

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2021-01-14
 • 2021-07-14
 • 2022-01-14
 • 2022-07-14
 • 2023-01-16
 • 2023-07-14

Dni wypłaty odsetek

 • 2021-01-21
 • 2021-07-21
 • 2022-01-21
 • 2022-07-21
 • 2023-01-21
 • 2023-07-21

Dzień wykupu

 • 2023-07-21