wtorek, 23 lipca 2024

VID1122

Emitent: Victoria Dom S.A.
Seria: M
ISIN: PLVCTDM00090
Rynek: GPW ASO, BS ASO
Status: Wykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 8 652 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 5%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: victoria-dom-seria-m.pdf

Ważne informacje

Jeżeli wskaźnik zadłużenie/kapitał własny przekroczy 0,8x, marża odsetkowa zostanie podwyższona o 0,5 pkt proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w każdym kolejnym dniu płatności odsetek, począwszy od dnia płatności odsetek za IV okres odsetkowy. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie:

 • 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec IV okresu odsetkowego,
 • 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec V okresu odsetkowego.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • emitent podejmie uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy lub dokonanie jakakolwiek wypłaty, w tym w formie zaliczki, w jakiejkolwiek formie w kwocie wyższej niż 30 proc. zysku netto wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym,
 • wskaźnik zadłużenie/kapitał własny przekroczy 1,0x.

Obligacje VID1122 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2019-11-27
 • 2020-05-27
 • 2020-11-27
 • 2021-05-27
 • 2021-11-27
 • 2022-05-27

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2020-05-19
 • 2020-11-19
 • 2021-05-19
 • 2021-11-19
 • 2022-05-19
 • 2022-11-18

Dni wypłaty odsetek

 • 2020-05-27
 • 2020-11-27
 • 2021-05-27
 • 2021-11-27
 • 2022-05-27
 • 2022-11-27

Dzień wykupu

 • 2022-11-27