piątek, 05 czerwca 2020

Vindexus S.A. Giełda Praw Majątkowych

Seria: X1
ISIN: PLVNDEX00047
Rynek: GPW ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.


Zabezpieczeniem obligacji jest zastaw rejestrowy na 7 certyfikatach GPM Vindexus NS FIZ, o wartości blisko 1,49 mln zł każdy (wycena z 30 czerwca 2016 r.).

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenie finansowe netto do przychodów gotówkowych z portfeli będzie wyższa niż 1,6x.

Emitent: Vindexus S.A. Giełda Praw Majątkowych
Catalyst: TAK
Kod obligacji: VIN0719
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 6 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 3.4%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-02-26
 • 2016-05-26
 • 2016-08-26
 • 2016-11-26
 • 2017-02-26
 • 2017-05-26
 • 2017-08-26
 • 2017-11-26
 • 2018-02-26
 • 2018-05-26
 • 2018-08-26
 • 2018-11-26
 • 2019-02-26
 • 2019-05-26

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-05-18
 • 2016-08-18
 • 2016-11-18
 • 2017-02-17
 • 2017-05-18
 • 2017-08-18
 • 2017-11-17
 • 2018-02-16
 • 2018-05-18
 • 2018-08-17
 • 2018-11-16
 • 2019-02-18
 • 2019-05-17
 • 2019-07-22

Dni wypłaty odsetek

 • 2016-05-26
 • 2016-08-26
 • 2016-11-26
 • 2017-02-26
 • 2017-05-26
 • 2017-08-26
 • 2017-11-26
 • 2018-02-26
 • 2018-05-26
 • 2018-08-26
 • 2018-11-26
 • 2019-02-26
 • 2019-05-26
 • 2019-07-30

Dzień wykupu

 • 2019-07-30

Emisje