poniedziałek, 06 grudnia 2021

VIN0921

Emitent: Vindexus S.A. Giełda Praw Majątkowych
Seria: Y1
ISIN: PLVNDEX00054
Rynek: GPW ASO
Status: Wykupione przed terminem
Wartość emisji w obrocie: 10 000 000 PLN
Wartość nominalna: 400 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 3.8%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny:

Ważne informacje

Zabezpieczeniem obligacji jest zastaw rejestrowy do najwyższej sumy ubezpieczenia w wysokości 120 proc. wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji, ustanowiony na 4600 certyfikatach inwestycyjnych Future NS FIZ oraz na 5 certyfikatach inwestycyjnych GPM Vindexus NS FIZ należących do emitenta.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Emitent zobowiązał się do okresowej amortyzacji obligacji zgodnie z poniższym harmonogramem:

 • 20 proc. 14 września 2018 r.,
 • 20 proc. 14 września 2019 r.,
 • 20 proc. 14 września 2020 r.,
 • 40 proc. 14 września 2021 r. (wykup końcowy).

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenie finansowe netto* do przychodów gotówkowych z portfeli będzie wyższa niż 1,6x,
 • wskaźnik zadłużenie finansowe netto* do kapitałów własnych przekroczy 1,2x.

*dla obu wskaźników finansowych definicja zadłużenia została sformułowana nieco inaczej.


Obligacje VIN0921 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-09-14
 • 2016-12-14
 • 2017-03-14
 • 2017-06-14
 • 2017-09-14
 • 2017-12-14
 • 2018-03-14
 • 2018-06-14
 • 2018-09-14
 • 2018-12-14
 • 2019-03-14
 • 2019-06-14
 • 2019-09-14
 • 2019-12-14
 • 2020-03-14
 • 2020-06-14
 • 2020-09-14
 • 2020-12-14
 • 2021-03-14
 • 2021-06-14

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-12-06
 • 2017-03-06
 • 2017-06-06
 • 2017-09-06
 • 2017-12-06
 • 2018-03-06
 • 2018-06-06
 • 2018-09-06
 • 2018-12-06
 • 2019-03-06
 • 2019-06-06
 • 2019-09-06
 • 2019-12-06
 • 2020-03-06
 • 2020-06-05
 • 2020-09-04
 • 2020-12-04
 • 2021-03-05
 • 2021-06-04
 • 2021-09-06

Dni wypłaty odsetek

 • 2016-12-14
 • 2017-03-14
 • 2017-06-14
 • 2017-09-14
 • 2017-12-14
 • 2018-03-14
 • 2018-06-14
 • 2018-09-14
 • 2018-12-14
 • 2019-03-14
 • 2019-06-14
 • 2019-09-14
 • 2019-12-14
 • 2020-03-14
 • 2020-06-14
 • 2020-09-14
 • 2020-12-14
 • 2021-03-14
 • 2021-06-14
 • 2021-09-14

Dzień wykupu

 • 2021-09-14