piątek, 18 września 2020

Voxel S.A.

OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.

Seria E.

Zabezpieczeniem obligacji jest poręczenie majątkowe do kwoty 150 proc. wartości nominalnej obligacji przez Alteris SA (w 100 proc. zależna od emitenta).

Emitent zastrzega sobie prawo wcześniejszego wykupu wszystkich lub części obligacji, nie wcześniej jednak niż po upływie 6 miesięcy od daty przydziału. W takim przypadku wypłata, poza wartością nominalną i narosłymi odsetkami, będzie powiększona o premię w wysokości 0,08 proc. wartości nominalnej obligacji za każde pełne 30 dni pozostające od dnia wcześniejszego wykupu do daty wykupu, jednak łącznie nie więcej niż 0,5 proc. wartości nominalnej.

Obligatariusze mogą zażądać przedterminowego wykupu m.in w przypadku gdy:

 • emitent sprzeda jakiekolwiek udziały lub wręcz utraci kontrolę nad spółką Centrum Diagnostyki Obrazowej Jelenia Góra;
 • wartość należności emitenta na koniec któregokolwiek z kwartałów przekroczy 5 mln zł;
 • wystąpią u emitenta niespłacone w terminie zobowiązania publiczno-prawnych w wysokości przekraczającej 2 proc. przychodów netto emitenta za ubiegły rok obrotowy.
Emitent: Voxel S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: VOL0716
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 10 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 4.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-01-11
 • 2015-07-11
 • 2016-01-11

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-01-02
 • 2015-07-03
 • 2016-01-01
 • 2016-07-01

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-01-12
 • 2015-07-13
 • 2016-01-11
 • 2016-07-11

Dzień wykupu

 • 2016-07-11

Emisje