wtorek, 20 kwietnia 2021

Voxel S.A.

Seria: K
ISIN: PLVOXEL00105
Rynek: GPW ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.


Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia przydziału. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,08 proc. za każde pełne 30 dni pozostające do dnia wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,5 proc.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia netto na poziomie skonsolidowanym przekroczy 3,0x,
 • emitent wypłaci dywidendę przekraczającą 70 proc. jednostkowego zysku netto.

Emitent: Voxel S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: VOX0221
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 5 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 4%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2018-08-09
 • 2019-02-09
 • 2019-08-09
 • 2020-02-09
 • 2020-08-09

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2019-02-01
 • 2019-08-01
 • 2020-01-31
 • 2020-07-31
 • 2021-02-01

Dni wypłaty odsetek

 • 2019-02-09
 • 2019-08-09
 • 2020-02-09
 • 2020-08-09
 • 2021-02-09

Dzień wykupu

 • 2021-02-09

Emisje